Apple M1 Pro

  Apple M1 Pro

  Hiển thị tất cả 10 kết quả

  Hiện:
  Liên hệ
  Laptop Apple Macbook Pro 14" / M1 Pro chip 8‑core CPU/ 14‑core GPU/ 16Gb/ 512Gb/ Silver (MKGR3SA/A)

  Laptop Apple Macbook Pro 14″ / M1 Pro chip 8‑core CPU/ 14‑core GPU/ 16Gb/ 512Gb/ Silver (MKGR3SA/A)

  Thông tin:
  • CPU Apple M1 Pro chip 8‑core CPU
  • Ram 16GB
  • Ổ cứng 512GB SSD
  • Card màn hình 14‑core GPU
  • Màn hình 14.2-inch
  • Cổng kết nối SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3
  • Camera 1080p FaceTime HD
  • Trong hộp có “MacBook Pro 14-inch, 67W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  46,590,000  11% Giảm
  Liên hệ
  Laptop Apple Macbook Pro 14" / M1 Pro chip 8‑core CPU/ 14‑core GPU/ 16Gb/ 512Gb/ Space Gray (MKGP3SA/A)

  Laptop Apple Macbook Pro 14″ / M1 Pro chip 8‑core CPU/ 14‑core GPU/ 16Gb/ 512Gb/ Space Gray (MKGP3SA/A)

  Thông tin:
  • CPU Apple M1 Pro chip 8‑core CPU
  • Ram 16GB
  • Ổ cứng 512GB SSD
  • Card màn hình 14‑core GPU
  • Màn hình 14.2-inch
  • Cổng kết nối SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3
  • Camera 1080p FaceTime HD
  • Trong hộp có: MacBook Pro 14-inch, 67W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  46,590,000  11% Giảm
  Liên hệ
  Laptop Apple Macbook Pro 14"/ M1 Pro chip 10‑core CPU/ 16‑core GPU/ 16Gb/ 1Tb/ Space Grey (MKGQ3SA/A)

  Laptop Apple Macbook Pro 14″/ M1 Pro chip 10‑core CPU/ 16‑core GPU/ 16Gb/ 1Tb/ Space Grey (MKGQ3SA/A)

  Thông tin:
  • CPU Apple M1 Pro chip 10‑core CPU
  • Ram 16GB
  • Ổ cứng 1Tb SSD
  • Card màn hình 16‑core GPU
  • Màn hình 14.2-inch
  • Cổng kết nối SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3
  • Camera 1080p FaceTime HD
  • Trong hộp có: MacBook Pro 14-inch, 96W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  61,190,000  6% Giảm
  Liên hệ
  Laptop Apple Macbook Pro 14"/ M1 Pro chip 10‑core CPU/ 16‑core GPU/ 32Gb/ 512Gb/ Silver (Z15J001N0)

  Laptop Apple Macbook Pro 14″/ M1 Pro chip 10‑core CPU/ 16‑core GPU/ 32Gb/ 512Gb/ Silver (Z15J001N0)

  Thông tin:
  • CPU Apple M1 Pro chip 10‑core CPU
  • Ram 32GB
  • Ổ cứng 512Gb SSD
  • Card màn hình 16‑core GPU
  • Màn hình 14.2-inch
  • Cổng kết nối SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3
  • Camera 1080p FaceTime HD
  • Trong hộp có: MacBook Pro 14-inch, 96W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  65,190,000  1% Giảm
  Liên hệ
  Laptop Apple Macbook Pro 14"/ M1 Pro chip 8‑core CPU/ 14‑core GPU/ 32Gb/ 512Gb/ Silver (Z15J001MF)

  Laptop Apple Macbook Pro 14″/ M1 Pro chip 8‑core CPU/ 14‑core GPU/ 32Gb/ 512Gb/ Silver (Z15J001MF)

  Thông tin:
  • CPU Apple M1 Pro chip 8‑core CPU
  • Ram 32GB
  • Ổ cứng 512Gb SSD
  • Card màn hình 14‑core GPU
  • Màn hình 14.2-inch
  • Cổng kết nối SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3
  • Camera 1080p FaceTime HD
  • Trong hộp có: MacBook Pro 14-inch, 96W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  59,190,000  1% Giảm
  Liên hệ
  Laptop Apple Macbook Pro 16" / M1 Pro chip 10‑core CPU/ 16‑core GPU/ 16Gb/ 1TB/ Silver (MK1F3SA/A)

  Laptop Apple Macbook Pro 16″ / M1 Pro chip 10‑core CPU/ 16‑core GPU/ 16Gb/ 1TB/ Silver (MK1F3SA/A)

  Thông tin:
  • CPU Apple M1 Pro chip 10‑core CPU
  • Ram 16GB
  • Ổ cứng 1Tb SSD
  • Card màn hình 16‑core GPU
  • Màn hình 16.2-inch
  • Cổng kết nối SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3
  • Camera 1080p FaceTime HD
  • Trong hộp có 16-inch MacBook Pro, 140W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  66,390,000  6% Giảm
  Liên hệ
  Laptop Apple Macbook Pro 16" / M1 Pro chip 10‑core CPU/ 16‑core GPU/ 16Gb/ 1TB/ Space Grey (MK193SA/A)

  Laptop Apple Macbook Pro 16″ / M1 Pro chip 10‑core CPU/ 16‑core GPU/ 16Gb/ 1TB/ Space Grey (MK193SA/A)

  Thông tin:
  • CPU Apple M1 Pro chip 10‑core CPU
  • Ram 16GB
  • Ổ cứng 1Tb SSD
  • Card màn hình 16‑core GPU
  • Màn hình 16.2-inch
  • Cổng kết nối SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3
  • Camera 1080p FaceTime HD
  • Trong hộp có 16-inch MacBook Pro, 140W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  66,390,000  6% Giảm

  Laptop Apple Macbook Pro 16″ /M1 Pro chip 10‑core CPU/ 16‑core GPU/ 16Gb/ 512Gb/ Silver (MK1E3SA/A)

  Thông tin:
  • CPU Apple M1 Pro chip 10‑core CPU
  • Ram 16GB
  • Ổ cứng 512Gb SSD
  • Card màn hình 16‑core GPU
  • Màn hình 16.2-inch
  • Cổng kết nối SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3
  • Camera 1080p FaceTime HD
  • Trong hộp có “MacBook Pro 16-inch, 140W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  59,190,000  9% Giảm
  Liên hệ
  Laptop Apple Macbook Pro 16" /M1 Pro chip 10‑core CPU/ 16‑core GPU/ 16Gb/ 512Gb/ Space Grey (MK183SAA/A)

  Laptop Apple Macbook Pro 16″ /M1 Pro chip 10‑core CPU/ 16‑core GPU/ 16Gb/ 512Gb/ Space Grey (MK183SAA/A)

  Thông tin:
  • CPU Apple M1 Pro chip 10‑core CPU
  • Ram 16GB
  • Ổ cứng 512Gb SSD
  • Card màn hình 16‑core GPU
  • Màn hình 16.2-inch
  • Cổng kết nối SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3
  • Camera 1080p FaceTime HD
  • Trong hộp có “MacBook Pro 16-inch, 140W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  59,190,000  9% Giảm
  Liên hệ
  Laptop Apple Macbook Pro 16" /M1 Pro chip 10‑core CPU/ 16‑core GPU/ 32Gb/ 512Gb/ Silver (Z14Y00121 )

  Laptop Apple Macbook Pro 16″ /M1 Pro chip 10‑core CPU/ 16‑core GPU/ 32Gb/ 512Gb/ Silver (Z14Y00121 )

  Thông tin:
  • CPU Apple M1 Pro chip 10‑core CPU
  • Ram 32GB
  • Ổ cứng 512Gb SSD
  • Card màn hình 16‑core GPU
  • Màn hình 16.2-inch
  • Cổng kết nối SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3
  • Camera 1080p FaceTime HD
  • Trong hộp có “MacBook Pro 16-inch, 140W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  70,190,000  1% Giảm
  Close
  Close
  Close

  Giỏ hàng đã chọn

  Giỏ hàng đang trống

  Tiếp tục mua sắm