Apple M2

  Apple M2

  Hiển thị tất cả 10 kết quả

  Hiện:
  Liên hệ
  Laptop Apple Macbook Air M2 10GPU/8Gb/512Gb Starlight - MLY23SA/A

  Laptop Apple Macbook Air M2 10GPU/8Gb/512Gb Starlight – MLY23SA/A

  Thông tin:
  • Model: Macbook Air M2
  • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU – 10-core GPU
  • Bộ nhớ: 8Gb
  • Ổ cứng: 512Gb
  • Màn hình: 13.6-inch
  • Độ phân giải: 2560 x 1664
  • Cổng giao tiếp: 1x Cổng sạc MagSafe 3, 1x Giắc cắm tai nghe 3,5 mm, 2x Thunderbolt / USB 4
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  34,990,000  13% Giảm

  Laptop Apple Macbook Air M2 8GPU/16Gb/256Gb Midnight -Z16000051

  Thông tin:
  • Model: Macbook Air M2
  • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU – 8-core GPU
  • Bộ nhớ: 16Gb
  • Ổ cứng: 256Gb
  • Màn hình: 13.6-inch
  • Độ phân giải: 2560 x 1664
  • Cổng giao tiếp: 1x Cổng sạc MagSafe 3, 1x Giắc cắm tai nghe 3,5 mm, 2x Thunderbolt / USB 4
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  33,490,000  8% Giảm

  Laptop Apple Macbook Air M2 8GPU/16Gb/512Gb Midnight – Z1600005A

  Thông tin:
  • Model: Macbook Air M2
  • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU – 8-core GPU
  • Bộ nhớ: 16Gb
  • Ổ cứng: 512Gb
  • Màn hình: 13.6-inch
  • Độ phân giải: 2560 x 1664 
  • Cổng giao tiếp: 1x Cổng sạc MagSafe 3, 1x Giắc cắm tai nghe 3,5 mm, 2x Thunderbolt / USB 4
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  37,990,000  17% Giảm
  Liên hệ
  Laptop Apple Macbook Air M2 8GPU/8Gb/256Gb Silver - MLXY3SA/A

  Laptop Apple Macbook Air M2 8GPU/8Gb/256Gb Silver – MLXY3SA/A

  Thông tin:
  • Model: Macbook Air M2
  • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU – 8-core GPU
  • Bộ nhớ: 8Gb
  • Ổ cứng: 256Gb
  • Màn hình: 13.6-inch
  • Độ phân giải: 2560 x 1664
  • Cổng giao tiếp: 1x Cổng sạc MagSafe 3, 1x Giắc cắm tai nghe 3,5 mm, 2x Thunderbolt / USB 4
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  27,490,000  14% Giảm

  Laptop Apple Macbook Pro M2 10GPU/16Gb/256Gb Silver- Z16T0003V

  Thông tin:
  • Model: Macbook Pro M2
  • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU – 10-core GPU
  • Bộ nhớ: 16Gb
  • Ổ cứng: 256Gb
  • Màn hình: 13.3-inch
  • Độ phân giải: 2560 x 1600
  • Cổng giao tiếp: “1x 3.5 mm headphone jack, 2x Thunderbolt / USB 4

  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  36,190,000  7% Giảm

  Laptop Apple Macbook Pro M2 10GPU/16Gb/512Gb Silver -Z16U00034/ Z16T0003X

  Thông tin:
  • Model: Macbook Pro M2 (Z16U00034/Z16T0003X)
  • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU – 10-core GPU
  • Bộ nhớ: 16Gb
  • Ổ cứng: 512Gb
  • Màn hình: 13.3-inch
  • Độ phân giải: 2560 x 1600
  • Cổng giao tiếp: “1x 3.5 mm headphone jack, 2x Thunderbolt / USB 4

  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  41,590,000  2% Giảm
  Liên hệ
  Laptop Apple Macbook Pro M2 10GPU/24Gb/256Gb Gray - Z16R0003W

  Laptop Apple Macbook Pro M2 10GPU/24Gb/256Gb Gray – Z16R0003W

  Thông tin:
  • Model: Macbook Pro M2
  • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU – 10-core GPU
  • Bộ nhớ: 24Gb
  • Ổ cứng: 256Gb
  • Màn hình: 13.3-inch
  • Độ phân giải: 2560 x 1600
  • Cổng giao tiếp: 1x 3.5 mm headphone jack, 2x Thunderbolt / USB 4

  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  41,790,000  6% Giảm
  Liên hệ
  Laptop Apple Macbook Pro M2 10GPU/24Gb/512Gb Gray - Z16R00040

  Laptop Apple Macbook Pro M2 10GPU/24Gb/512Gb Gray – Z16R00040

  Thông tin:
  • Model: Macbook Pro M2
  • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU – 10-core GPU
  • Bộ nhớ: 24Gb
  • Ổ cứng: 512Gb
  • Màn hình: 13.3-inch
  • Độ phân giải: 2560 x 1600
  • Cổng giao tiếp: “1x 3.5 mm headphone jack, 2x Thunderbolt / USB 4

  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  45,990,000  8% Giảm

  Laptop Apple Macbook Pro M2 10GPU/8Gb/256Gb Space Gray – MNEH3SA/A

  Thông tin:
  • Model: Macbook Pro M2
  • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU – 10-core GPU
  • Bộ nhớ: 8Gb
  • Ổ cứng: 256Gb
  • Màn hình: 13.3-inch
  • Độ phân giải: 2560 x 1600
  • Cổng giao tiếp: 1x 3.5 mm headphone jack, 2x Thunderbolt / USB 4
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  29,890,000  12% Giảm

  Laptop Apple Macbook Pro M2 10GPU/8Gb/512Gb Silver – MNEQ3SA/A

  Thông tin:
  • Model: Macbook Pro M2
  • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU – 10-core GPU
  • Bộ nhớ: 8Gb
  • Ổ cứng: 512Gb
  • Màn hình: 13.3-inch
  • Độ phân giải: 2560 x 1600
  • Cổng giao tiếp: “1x 3.5 mm headphone jack, 2x Thunderbolt / USB 4

  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  34,290,000  12% Giảm
  Close
  Close
  Close

  Giỏ hàng đã chọn

  Giỏ hàng đang trống

  Tiếp tục mua sắm