Macbook Air

Macbook Air

Hiển thị tất cả 19 kết quả

Hiện:
Liên hệ
Laptop Apple Macbook Air M1 7GPU/16Gb/256G Gold - Z12A0004Z

Laptop Apple Macbook Air M1 7GPU/16Gb/256G Gold – Z12A0004Z

Thông tin:
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
 • Bộ nhớ RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 256 GB
 • Màn hình: Retina display with True Tone
 • Card màn hình: 7-core GPU
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
28,690,000  16% Giảm
Liên hệ
Laptop Apple Macbook Air M1 7GPU/16Gb/256Gb Silver - Z127000DE

Laptop Apple Macbook Air M1 7GPU/16Gb/256Gb Silver – Z127000DE

Thông tin:
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
 • Bộ nhớ RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 256 GB
 • Màn hình: Retina display with True Tone
 • Card màn hình: 7-core GPU
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
28,690,000  16% Giảm
Liên hệ
Laptop Apple Macbook Air M1 7GPU/16Gb/256Gb Space Grey - Z124000DE

Laptop Apple Macbook Air M1 7GPU/16Gb/256Gb Space Grey – Z124000DE

Thông tin:
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
 • Bộ nhớ RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 256 GB
 • Màn hình: Retina display with True Tone
 • Card màn hình: 7-core GPU
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
28,690,000  16% Giảm
Liên hệ
Laptop Apple Macbook Air M1 7GPU/16Gb/512Gb Gold - Z12A00050

Laptop Apple Macbook Air M1 7GPU/16Gb/512Gb Gold – Z12A00050

Thông tin:
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
 • Bộ nhớ RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 512 GB
 • Màn hình: Retina display with True Tone
 • Card màn hình: 7-core GPU
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
33,990,000  15% Giảm
Liên hệ
Laptop Apple Macbook Air M1 7GPU/16Gb/512Gb Silver - Z127000DF

Laptop Apple Macbook Air M1 7GPU/16Gb/512Gb Silver – Z127000DF

Thông tin:
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
 • Bộ nhớ RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 512 GB
 • Màn hình: Retina display with True Tone
 • Card màn hình: 7-core GPU
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
33,990,000  15% Giảm
Liên hệ
Laptop Apple Macbook Air M1 7GPU/16Gb/512Gb Space Grey - Z124000DF

Laptop Apple Macbook Air M1 7GPU/16Gb/512Gb Space Grey – Z124000DF

Thông tin:
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
 • Bộ nhớ RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 512 GB
 • Màn hình: Retina display with True Tone
 • Card màn hình: 7-core GPU
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
33,990,000  15% Giảm
Liên hệ
Laptop Apple Macbook Air M1 8GPU/16Gb/512Gb Gold - Z12B000BR

Laptop Apple Macbook Air M1 8GPU/16Gb/512Gb Gold – Z12B000BR

Thông tin:
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 8‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
 • Bộ nhớ RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 512 GB
 • Màn hình: Retina display with True Tone
 • Card màn hình: 8-core GPU
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
34,890,000  13% Giảm
Liên hệ
Laptop Apple Macbook Air M1 8GPU/16Gb/512Gb Silver - Z128000BR

Laptop Apple Macbook Air M1 8GPU/16Gb/512Gb Silver – Z128000BR

Thông tin:
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 8‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
 • Bộ nhớ RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 512 GB
 • Màn hình: Retina display with True Tone
 • Card màn hình: 8-core GPU
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
34,890,000  6% Giảm
Liên hệ
Laptop Apple Macbook Air M1 8GPU/16Gb/512Gb Space Grey - Z1250004D

Laptop Apple Macbook Air M1 8GPU/16Gb/512Gb Space Grey – Z1250004D

Thông tin:
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 8‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
 • Bộ nhớ RAM: 16GB
 • Ổ cứng: 512 GB
 • Màn hình: Retina display with True Tone
 • Card màn hình: 8-core GPU
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
34,890,000  13% Giảm
Liên hệ
Laptop Apple Macbook Air M2 10GPU/8Gb/512Gb Starlight - MLY23SA/A

Laptop Apple Macbook Air M2 10GPU/8Gb/512Gb Starlight – MLY23SA/A

Thông tin:
 • Model: Macbook Air M2
 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU – 10-core GPU
 • Bộ nhớ: 8Gb
 • Ổ cứng: 512Gb
 • Màn hình: 13.6-inch
 • Độ phân giải: 2560 x 1664
 • Cổng giao tiếp: 1x Cổng sạc MagSafe 3, 1x Giắc cắm tai nghe 3,5 mm, 2x Thunderbolt / USB 4
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
35,190,000  12% Giảm

Laptop Apple Macbook Air M2 8GPU/16Gb/256Gb Midnight -Z16000051

Thông tin:
 • Model: Macbook Air M2
 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU – 8-core GPU
 • Bộ nhớ: 16Gb
 • Ổ cứng: 256Gb
 • Màn hình: 13.6-inch
 • Độ phân giải: 2560 x 1664
 • Cổng giao tiếp: 1x Cổng sạc MagSafe 3, 1x Giắc cắm tai nghe 3,5 mm, 2x Thunderbolt / USB 4
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
33,490,000  8% Giảm
Liên hệ
Laptop Apple Macbook Air M2 8GPU/16Gb/512Gb Midnight - Z1600005A

Laptop Apple Macbook Air M2 8GPU/16Gb/512Gb Midnight – Z1600005A

Thông tin:
 • Model: Macbook Air M2
 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU – 8-core GPU
 • Bộ nhớ: 16Gb
 • Ổ cứng: 512Gb
 • Màn hình: 13.6-inch
 • Độ phân giải: 2560 x 1664 
 • Cổng giao tiếp: 1x Cổng sạc MagSafe 3, 1x Giắc cắm tai nghe 3,5 mm, 2x Thunderbolt / USB 4
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
38,390,000  16% Giảm

Laptop Apple Macbook Air M2 8GPU/8Gb/256Gb Silver – MLXY3SA/A

Thông tin:
 • Model: Macbook Air M2
 • Bộ VXL: Apple M2 chip with 8-core CPU – 8-core GPU
 • Bộ nhớ: 8Gb
 • Ổ cứng: 256Gb
 • Màn hình: 13.6-inch
 • Độ phân giải: 2560 x 1664
 • Cổng giao tiếp: 1x Cổng sạc MagSafe 3, 1x Giắc cắm tai nghe 3,5 mm, 2x Thunderbolt / USB 4
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
28,390,000  11% Giảm

Laptop Apple Macbook Air MGN63SA/A Apple M1 8Gb/ 256Gb (Space Grey)

Thông tin:
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
 • Bộ nhớ RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 256 GB
 • Màn hình: Retina display with True Tone
 • Card màn hình: 7-core GPU
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
22,390,000  25% Giảm
Liên hệ
Laptop Apple Macbook Air MGN73 (SA/A) Apple M1 8Gb/ 512Gb (Space Grey)

Laptop Apple Macbook Air MGN73 (SA/A) Apple M1 8Gb/ 512Gb (Space Grey)

Thông tin:
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
 • Bộ nhớ RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512 GB
 • Màn hình: Retina display with True Tone
 • Card màn hình: 7-core GPU
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
29,290,000  19% Giảm
Liên hệ
Laptop Apple Macbook Air MGN93(SA/A) Apple M1 8Gb/ 256Gb (Silver)

Laptop Apple Macbook Air MGN93(SA/A) Apple M1 8Gb/ 256Gb (Silver)

Thông tin:
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
 • Bộ nhớ RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 256 GB
 • Màn hình: Retina display with True Tone
 • Card màn hình: 7-core GPU
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
22,390,000  25% Giảm

Laptop Apple Macbook Air MGNA3 (SA/A) Apple M1 8Gb/ 512Gb (Silver)

Thông tin:
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
 • Bộ nhớ RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512 GB
 • Màn hình: Retina display with True Tone
 • Card màn hình: 7-core GPU
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
29,290,000  19% Giảm
Liên hệ
Laptop Apple Macbook Air MGND3(SA/A) Apple M1 8Gb/ 256Gb (Gold)

Laptop Apple Macbook Air MGND3(SA/A) Apple M1 8Gb/ 256Gb (Gold)

Thông tin:
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
 • Bộ nhớ RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 256 GB
 • Màn hình: Retina display with True Tone
 • Card màn hình: 7-core GPU
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
22,390,000  25% Giảm
Liên hệ
Laptop Apple Macbook Air MGNE3 (SA/A) Apple M1 8Gb/ 512Gb (Gold)

Laptop Apple Macbook Air MGNE3 (SA/A) Apple M1 8Gb/ 512Gb (Gold)

Thông tin:
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, and 16‑core Neural Engine
 • Bộ nhớ RAM: 8GB
 • Ổ cứng: 512 GB
 • Màn hình: Retina display with True Tone
 • Card màn hình: 7-core GPU
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
29,290,000  19% Giảm
Close
Close
Close

Giỏ hàng đã chọn

Giỏ hàng đang trống

Tiếp tục mua sắm