Macbook Pro 14''

  Macbook Pro 14''

  Hiển thị tất cả 9 kết quả

  Hiện:
  Liên hệ
  Máy tính xách tay Apple Macbook Pro 14 MKGQ3SA/A (M1 Pro 10 Cores CPU/ 16Gb/ 1TB/ 16 core GPU/ Space Gray)

  Máy tính xách tay Apple Macbook Pro 14 MKGQ3SA/A (M1 Pro 10 Cores CPU/ 16Gb/ 1TB/ 16 core GPU/ Space Gray)

  Thông tin:
  • Bộ VXL: Apple M1 Pro
  • Bộ nhớ RAM: 16GB
  • Ổ cứng: 1TB
  • Card màn hình: VGA Apple
  • Kích thước màn hình: Khoảng 14 inch
  • Hệ điều hành: Mac OS
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  61,990,000   61,730,000  5% Giảm
  Liên hệ
  Máy tính xách tay Apple Macbook Pro 14 MPHE3SA/A (M2 Pro 10 Cores CPU/ 16GB/ 512GB SSD/ 16 core GPU/ Space Gray)

  Máy tính xách tay Apple Macbook Pro 14 MPHE3SA/A (M2 Pro 10 Cores CPU/ 16GB/ 512GB SSD/ 16 core GPU/ Space Gray)

  Thông tin:
  • Bộ VXL: Apple M2 Pro
  • Bộ nhớ RAM: 16GB
  • Ổ cứng: 512GB SSD
  • Card màn hình: VGA Apple
  • Kích thước màn hình: Khoảng 14 inch
  • Hệ điều hành: Mac OS
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  47,790,000   47,530,000  2% Giảm
  Liên hệ
  Máy tính xách tay Apple Macbook Pro 14 MPHF3SA/A (M2 Pro 12 Cores CPU/ 16GB/ 1TB SSD/ 19 core GPU/ Space Gray)

  Máy tính xách tay Apple Macbook Pro 14 MPHF3SA/A (M2 Pro 12 Cores CPU/ 16GB/ 1TB SSD/ 19 core GPU/ Space Gray)

  Thông tin:
  • Bộ VXL: Apple M2 Pro
  • Bộ nhớ RAM: 16GB
  • Ổ cứng: 1TB SSD
  • Card màn hình: VGA Apple
  • Kích thước màn hình: Khoảng 14 inch
  • Hệ điều hành: Mac OS
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  59,590,000   59,330,000  2% Giảm
  Liên hệ
  Máy tính xách tay Apple Macbook Pro 14 MPHG3SA/A (M2 Max 12 Cores CPU/ 32GB/ 1TB SSD/ 30 core GPU/ Space Gray)

  Máy tính xách tay Apple Macbook Pro 14 MPHG3SA/A (M2 Max 12 Cores CPU/ 32GB/ 1TB SSD/ 30 core GPU/ Space Gray)

  Thông tin:
  • Bộ VXL: Apple M2 Max
  • Bộ nhớ RAM: 32GB
  • Ổ cứng: 1TB SSD
  • Card màn hình: VGA Apple
  • Kích thước màn hình: Khoảng 14 inch
  • Hệ điều hành: Mac OS
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  74,490,000   74,230,000  2% Giảm
  Liên hệ
  Máy tính xách tay Apple Macbook Pro 14 MPHH3SA/A (M2 Pro 10 Cores CPU/ 16GB/ 512GB SSD/ 16 core GPU/ Silver)

  Máy tính xách tay Apple Macbook Pro 14 MPHH3SA/A (M2 Pro 10 Cores CPU/ 16GB/ 512GB SSD/ 16 core GPU/ Silver)

  Thông tin:
  • Bộ VXL: Apple M2 Pro
  • Bộ nhớ RAM: 16GB
  • Ổ cứng: 512GB SSD
  • Card màn hình: VGA Apple
  • Kích thước màn hình: Khoảng 14 inch
  • Hệ điều hành: Mac OS
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  47,790,000   47,530,000  2% Giảm
  Liên hệ
  Máy tính xách tay Apple Macbook Pro 14 MPHJ3SA/A (M2 Pro 12 Cores CPU/ 16GB/ 1TB SSD/ 19 core GPU/ Silver)

  Máy tính xách tay Apple Macbook Pro 14 MPHJ3SA/A (M2 Pro 12 Cores CPU/ 16GB/ 1TB SSD/ 19 core GPU/ Silver)

  Thông tin:
  • Bộ VXL: Apple M2 Pro
  • Bộ nhớ RAM: 16GB
  • Ổ cứng: 1TB SSD
  • Card màn hình: VGA Apple
  • Kích thước màn hình: Khoảng 14 inch
  • Hệ điều hành: Mac OS
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  59,590,000   59,330,000  2% Giảm
  Liên hệ
  Máy tính xách tay Apple Macbook Pro 14 MPHK3SA/A (M2 Max 12 Cores CPU/ 32GB/ 1TB SSD/ 30 core GPU/ Silver)

  Máy tính xách tay Apple Macbook Pro 14 MPHK3SA/A (M2 Max 12 Cores CPU/ 32GB/ 1TB SSD/ 30 core GPU/ Silver)

  Thông tin:
  • Bộ VXL: Apple M2 Max
  • Bộ nhớ RAM: 32GB
  • Ổ cứng: 1TB SSD
  • Card màn hình: VGA Apple
  • Kích thước màn hình: Khoảng 14 inch
  • Hệ điều hành: Mac OS
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  74,490,000   74,230,000  2% Giảm
  Liên hệ
  Máy tính xách tay Apple Macbook Pro 14 Z15G001MC (M1 Pro 8 Cores CPU/ 16GB/ 1TB SSD/ 14 core GPU/ Space Gray)

  Máy tính xách tay Apple Macbook Pro 14 Z15G001MC (M1 Pro 8 Cores CPU/ 16GB/ 1TB SSD/ 14 core GPU/ Space Gray)

  Thông tin:
  • Bộ VXL: Apple M1 Pro 8 Cores CPU
  • Bộ nhớ RAM: 16GB
  • Ổ cứng: 1TB SSD
  • Card màn hình: VGA Apple – 14 core GPU
  • Kích thước màn hình: Khoảng 14 inch
  • Hệ điều hành: Mac OS
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  46,890,000  46,630,000 
  Liên hệ
  Máy tính xách tay Apple Macbook Pro 14 Z15G001MJ (M1 Pro 10 Cores CPU/ 16GB/ 512GB SSD/ 14 core GPU/ Space Gray)

  Máy tính xách tay Apple Macbook Pro 14 Z15G001MJ (M1 Pro 10 Cores CPU/ 16GB/ 512GB SSD/ 14 core GPU/ Space Gray)

  Thông tin:
  • Bộ VXL: Apple M1 Pro 10 Cores CPU
  • Bộ nhớ RAM: 16GB
  • Ổ cứng: 512GB SSD
  • Card màn hình: VGA Apple – 14 core GPU
  • Kích thước màn hình: Khoảng 14 inch
  • Hệ điều hành: Mac OS
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  46,890,000  46,630,000 
  Close
  Close
  Close

  Giỏ hàng đã chọn

  Giỏ hàng đang trống

  Tiếp tục mua sắm