Macbook Pro 16''

Macbook Pro 16''

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Hiện:
Liên hệ
Laptop Apple Macbook Pro 16" / M1 Max chip 10‑core CPU/ 32‑core GPU/ 32Gb/ 1TB/ Silver (MK1H3SA/A)

Laptop Apple Macbook Pro 16″ / M1 Max chip 10‑core CPU/ 32‑core GPU/ 32Gb/ 1TB/ Silver (MK1H3SA/A)

Thông tin:
 • CPU Apple M1 Max chip 10‑core CPU
 • Ram 32GB
 • Ổ cứng 1Tb SSD
 • Card màn hình 32‑core GPU
 • Màn hình 16.2-inch
 • Cổng kết nối SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3
 • Camera 1080p FaceTime HD
 • Trong hộp có 16-inch MacBook Pro, 140W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
84,890,000  7% Giảm
Liên hệ
Laptop Apple Macbook Pro 16" / M1 Max chip 10‑core CPU/ 32‑core GPU/ 32Gb/ 1TB/ Space Grey (MK1A3SA/A)

Laptop Apple Macbook Pro 16″ / M1 Max chip 10‑core CPU/ 32‑core GPU/ 32Gb/ 1TB/ Space Grey (MK1A3SA/A)

Thông tin:
 • CPU Apple M1 Max chip 10‑core CPU
 • Ram 32GB
 • Ổ cứng 1Tb SSD
 • Card màn hình 32‑core GPU
 • Màn hình 16.2-inch
 • Cổng kết nối SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3
 • Camera 1080p FaceTime HD
 • Trong hộp có 16-inch MacBook Pro, 140W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
84,890,000  7% Giảm
Liên hệ
Laptop Apple Macbook Pro 16" / M1 Pro chip 10‑core CPU/ 16‑core GPU/ 16Gb/ 1TB/ Silver (MK1F3SA/A)

Laptop Apple Macbook Pro 16″ / M1 Pro chip 10‑core CPU/ 16‑core GPU/ 16Gb/ 1TB/ Silver (MK1F3SA/A)

Thông tin:
 • CPU Apple M1 Pro chip 10‑core CPU
 • Ram 16GB
 • Ổ cứng 1Tb SSD
 • Card màn hình 16‑core GPU
 • Màn hình 16.2-inch
 • Cổng kết nối SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3
 • Camera 1080p FaceTime HD
 • Trong hộp có 16-inch MacBook Pro, 140W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
66,390,000  6% Giảm
Liên hệ
Laptop Apple Macbook Pro 16" / M1 Pro chip 10‑core CPU/ 16‑core GPU/ 16Gb/ 1TB/ Space Grey (MK193SA/A)

Laptop Apple Macbook Pro 16″ / M1 Pro chip 10‑core CPU/ 16‑core GPU/ 16Gb/ 1TB/ Space Grey (MK193SA/A)

Thông tin:
 • CPU Apple M1 Pro chip 10‑core CPU
 • Ram 16GB
 • Ổ cứng 1Tb SSD
 • Card màn hình 16‑core GPU
 • Màn hình 16.2-inch
 • Cổng kết nối SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3
 • Camera 1080p FaceTime HD
 • Trong hộp có 16-inch MacBook Pro, 140W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
66,390,000  6% Giảm
Liên hệ
Laptop Apple Macbook Pro 16" /M1 Pro chip 10‑core CPU/ 16‑core GPU/ 16Gb/ 512Gb/ Silver (MK1E3SA/A)

Laptop Apple Macbook Pro 16″ /M1 Pro chip 10‑core CPU/ 16‑core GPU/ 16Gb/ 512Gb/ Silver (MK1E3SA/A)

Thông tin:
 • CPU Apple M1 Pro chip 10‑core CPU
 • Ram 16GB
 • Ổ cứng 512Gb SSD
 • Card màn hình 16‑core GPU
 • Màn hình 16.2-inch
 • Cổng kết nối SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3
 • Camera 1080p FaceTime HD
 • Trong hộp có “MacBook Pro 16-inch, 140W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
59,190,000  9% Giảm
Liên hệ
Laptop Apple Macbook Pro 16" /M1 Pro chip 10‑core CPU/ 16‑core GPU/ 16Gb/ 512Gb/ Space Grey (MK183SAA/A)

Laptop Apple Macbook Pro 16″ /M1 Pro chip 10‑core CPU/ 16‑core GPU/ 16Gb/ 512Gb/ Space Grey (MK183SAA/A)

Thông tin:
 • CPU Apple M1 Pro chip 10‑core CPU
 • Ram 16GB
 • Ổ cứng 512Gb SSD
 • Card màn hình 16‑core GPU
 • Màn hình 16.2-inch
 • Cổng kết nối SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3
 • Camera 1080p FaceTime HD
 • Trong hộp có “MacBook Pro 16-inch, 140W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
59,190,000  9% Giảm
Liên hệ
Laptop Apple Macbook Pro 16" /M1 Pro chip 10‑core CPU/ 16‑core GPU/ 32Gb/ 512Gb/ Silver (Z14Y00121 )

Laptop Apple Macbook Pro 16″ /M1 Pro chip 10‑core CPU/ 16‑core GPU/ 32Gb/ 512Gb/ Silver (Z14Y00121 )

Thông tin:
 • CPU Apple M1 Pro chip 10‑core CPU
 • Ram 32GB
 • Ổ cứng 512Gb SSD
 • Card màn hình 16‑core GPU
 • Màn hình 16.2-inch
 • Cổng kết nối SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3
 • Camera 1080p FaceTime HD
 • Trong hộp có “MacBook Pro 16-inch, 140W USB-C Power Adapter, USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m)
 • Chi tiết bên dưới phần mô tả
70,190,000  1% Giảm
Close
Close
Close

Giỏ hàng đã chọn

Giỏ hàng đang trống

Tiếp tục mua sắm