Màn hình Viewsonic

  Màn hình Viewsonic

  Hiển thị tất cả 15 kết quả

  Hiện:
  Liên hệ
  Place holder

  Màn hình cảm ứng Viewsonic TD2423 (23.6Inch/ Full HD/ 7ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ VA/ Tích hợp Loa)

  Thông tin:
  • Kiểu màn hình: Màn cảm ứng
  • Kích thước màn hình: 23.6Inch
  • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)
  • Thời gian đáp ứng: 7ms
  • Tần số quét: 75HZ
  • Độ sáng: 250cd/m2
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  6,888,000   6,828,000  9% Giảm

  Màn hình di động Viewsonic VG1655 (15.6Inch/ Full HD/ 7ms/ 60HZ/ 250cd/m2/ IPS/ Tích hợp Loa)

  Thông tin:
  • Kiểu màn hình: Màn di động
  • Kích thước màn hình: 15.6Inch
  • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)
  • Thời gian đáp ứng: 7ms
  • Tần số quét: 60HZ
  • Độ sáng: 250cd/m2
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  5,080,000  5,020,000 
  Liên hệ
  Màn hình đồ họa Viewsonic VX2480-2K-SHD (23.8Inch/ 2K (2560x1440)/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

  Màn hình đồ họa Viewsonic VX2480-2K-SHD (23.8Inch/ 2K (2560×1440)/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

  Thông tin:
  • Kiểu màn hình: Màn hình đồ họa
  • Kích thước màn hình: 23.8Inch
  • Độ phân giải: 2K (2560×1440)
  • Thời gian đáp ứng: 4ms
  • Tần số quét: 75HZ
  • Độ sáng: 250cd/m2
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  4,299,000   4,239,000  9% Giảm
  Liên hệ
  Màn hình đồ họa Viewsonic VX3211-4K-MHD (31.5Inch/ 4K (3840 x 2400)/ 3ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS/ Tích hợp Loa)

  Màn hình đồ họa Viewsonic VX3211-4K-MHD (31.5Inch/ 4K (3840 x 2400)/ 3ms/ 60HZ/ 300 cd/m2/ IPS/ Tích hợp Loa)

  Thông tin:
  • Kiểu màn hình: Màn hình đồ họa
  • Kích thước màn hình: 31.5Inch
  • Độ phân giải: 4K (3840 x 2400)
  • Thời gian đáp ứng: 3ms
  • Tần số quét: 60HZ
  • Độ sáng: 300 cd/m2
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  9,590,000   9,530,000  9% Giảm
  Liên hệ
  Màn hình gaming Viewsonic VX2718-2KPC-MHD (Màn cong/ 27Inch/ 2K (2560x1440)/ 1ms/ 165Hz/ 250cd/m2/ VA/ Tích hợp Loa)

  Màn hình gaming Viewsonic VX2718-2KPC-MHD (Màn cong/ 27Inch/ 2K (2560×1440)/ 1ms/ 165Hz/ 250cd/m2/ VA/ Tích hợp Loa)

  Thông tin:
  • Kiểu màn hình: Màn hình gaming
  • Kích thước màn hình: 27Inch
  • Độ phân giải: 2K (2560×1440)
  • Thời gian đáp ứng: 1ms
  • Tần số quét: 165Hz
  • Độ sáng: 250cd/m2
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  5,390,000   5,330,000  12% Giảm
  Liên hệ
  Màn hình gaming Viewsonic VX2718-P-MHD (27Inch/ Full HD/ 1ms/ 165Hz/ 250cd/m2/ VA/ Tích hợp Loa)

  Màn hình gaming Viewsonic VX2718-P-MHD (27Inch/ Full HD/ 1ms/ 165Hz/ 250cd/m2/ VA/ Tích hợp Loa)

  Thông tin:
  • Kiểu màn hình: Màn hình gaming
  • Kích thước màn hình: 27Inch
  • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)
  • Thời gian đáp ứng: 1ms
  • Tần số quét: 165Hz
  • Độ sáng: 250cd/m2
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  3,799,000   3,739,000  13% Giảm

  Màn hình Viewsonic VA2209-H (21.5Inch/ Full HD (1920×1080)/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

  Thông tin:
   • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
   • Kích thước màn hình: 20 inch ~ 21.5 inch
   • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)
   • Thời gian đáp ứng: 4ms
   • Tần số quét: 75HZ
   • Độ sáng: 250cd/m2
  Chi tiết bên dưới phần mô tả
  Liên hệ
  Màn hình Viewsonic VA2261-2 (21.5Inch/ Full HD/ 5ms/ 60HZ/ 200cd/m2/ TN)

  Màn hình Viewsonic VA2261-2 (21.5Inch/ Full HD/ 5ms/ 60HZ/ 200cd/m2/ TN)

  Thông tin:
  • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
  • Kích thước màn hình: 21.5Inch
  • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Tần số quét: 60HZ
  • Độ sáng: 200cd/m2
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  1,699,000   1,639,000  15% Giảm
  Liên hệ
  Màn hình Viewsonic VA2432-H (23.8Inch/ Full HD/ 5ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

  Màn hình Viewsonic VA2432-H (23.8Inch/ Full HD/ 5ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

  Thông tin:
  • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
  • Kích thước màn hình: 23.8Inch
  • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Tần số quét: 75HZ
  • Độ sáng: 250cd/m2
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  2,280,000   2,220,000  26% Giảm

  Màn hình Viewsonic VA2715-H (27.0Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ VA)

  Thông tin:
   • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
   • Kích thước màn hình: 27.0Inch
   • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)
   • Thời gian đáp ứng: 4ms
   • Tần số quét: 75HZ
   • Độ sáng: 250cd/m2
  Chi tiết bên dưới phần mô tả

  Màn hình Viewsonic VA3209-MH (31.5Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS/ Tích hợp Loa)

  Thông tin:
  • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
  • Kích thước màn hình: 31.5Inch
  • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)
  • Thời gian đáp ứng: 4ms
  • Tần số quét: 75HZ
  • Độ sáng: 250cd/m2
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  3,990,000   3,930,000  13% Giảm

  Màn hình Viewsonic VX2476-SH (23.8Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

  Thông tin:
  • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
  • Kích thước màn hình: 23.8Inch
  • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)
  • Thời gian đáp ứng: 4ms
  • Tần số quét: 75HZ
  • Độ sáng: 250cd/m2
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  2,630,000  2,570,000 
  Liên hệ
  Màn hình Viewsonic VX2481-MH (23.8Inch/ Full HD/ 1ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS/ Tích hợp Loa)

  Màn hình Viewsonic VX2481-MH (23.8Inch/ Full HD/ 1ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS/ Tích hợp Loa)

  Thông tin:
  • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
  • Kích thước màn hình: 23.8Inch
  • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)
  • Thời gian đáp ứng: 1ms
  • Tần số quét: 75HZ
  • Độ sáng: 250cd/m2
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  4,190,000   4,130,000  9% Giảm
  Liên hệ
  Place holder

  Màn hình Viewsonic VX2776-SH (27.0Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS)

  Thông tin:
  • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
  • Kích thước màn hình: 27.0Inch
  • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)
  • Thời gian đáp ứng: 4ms
  • Tần số quét: 75HZ
  • Độ sáng: 250cd/m2
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  3,990,000   3,930,000  9% Giảm
  Liên hệ
  Màn hình Viewsonic VX2776-SMHD (27.0Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS/ Tích hợp Loa)

  Màn hình Viewsonic VX2776-SMHD (27.0Inch/ Full HD/ 4ms/ 75HZ/ 250cd/m2/ IPS/ Tích hợp Loa)

  Thông tin:
  • Kiểu màn hình: Màn hình văn phòng
  • Kích thước màn hình: 27.0Inch
  • Độ phân giải: Full HD (1920×1080)
  • Thời gian đáp ứng: 4ms
  • Tần số quét: 75HZ
  • Độ sáng: 250cd/m2
  • Chi tiết bên dưới phần mô tả
  3,990,000   3,930,000  20% Giảm
  Close
  Close
  Close

  Giỏ hàng đã chọn

  Giỏ hàng đang trống

  Tiếp tục mua sắm